Logo firmy Spectra-Laser

Spektrometr skanujący S500 NIR USB

Światłowodowe spektrometry skanujące S500 NIR USB


NIR 1 zakres 800nm - 2000nm / 0.8µm - 2.0µm / 12 500cm-1 ... 5 000cm-1

NIR 2 zakres 900nm - 2600nm  /  0.9µm -  2.6µm / 11 111cm-1 ... 3 846cm-1

NIR 3 zakres 1000nm - 3500nm / 1.0µm - 3.5µm / 10 000cm-1 ... 2 857cm-1

NIR 4 zakres 5500nm - 17000nm / 5.5µm - 17µm / 1 818cm-1 ... 588cm-1


Światłowodowy spektrometr skanujący S500 NIR USB, służy do pomiaru widma światła podczerwonego, widma transmitancji lub absorbancji.

Spektrometr wyposażony jest w fotodiodę InGaAs z przedwzmacniaczem sygnału lub inny detektor podczerwieni,
montowane są w nim odbiciowe siatki dyfrakcyjne 600 / 300 / 150 / 100 lub 75 linii / mm
w zależności od zamówionego widmowego zakresu pomiarowego.

Sygnał elektryczny z detektora po wstępnym wzmocnieniu przez niszkoszumny przedwzmacniacz TIA w głowicy
wyprowadzony jest na zewnątrz urządzenia przez złącze BNC, do którego można podłączyć
zewnętrzny wzmacniacz sygnału analogowego (dostępny oddzielnie).
Następnie, dodatkowo wzmocniony sygnał można podłączyć do spektrometru poprzez wejście do wbudowanego
przetwornika A/C 16 bitów również poprzez złącze BNC dostępne na panelu urządzenia.

Przyrząd posiada układ optyczny typu : Czerny-Turner o długiej ogniskowej f = 500 mm i parametr F# = 10
siatkę dyfrakcyjną o rozmiarze 50x50mm i pozłacaną optykę - zwierciadła średnicy 75mm,
widmo skanowane jest za pomocą obracanej siatki dyfrakcyjnej i mierzone detektorem jednopunktowym,
czas skanowania wynosi 12 sekund dla największej rozdzielczości.

Badany strumień światła doprowadzony jest do spektrometru za pomocą światłowodu ze złączami SMA905,
inne złącza (FC lub ST) po wcześniejszym uzgodnieniu.
W przypadku wersji NIR 1 i NIR 2 jest to zwykły szklany światłowód, a w wersji na dalszą podczerwień NIR 3
przyrząd wyposażony jest w specjalizowany światłowód fluorowo-cyrkonowy ZrF4 odpowiedni dla zakresu pracy 285nm - 4500nm,
a w wersji dla 5.5 - 17µ
m w wysokospecjalizowany światłowód AgCl lub AgBr odpowiedni dla zakresu pracy m - 18µm,

Szczeliny wejściowa i wyjściowa montowane standardowo mają szerokość 100µm
inne szerokości szczelin a tym samym rozdzielczości po uzgodnieniu.

Spektrometr podłączany jest do komputera PC poprzez złącze USB 2.0, za pomocą którego jest sterowany,
w zestawie znajduje się spektrometr,
światłowód o długości 1m ze złączami 2 x SMA905, kabel USB,
zasilacz sieciowy 12V / 1.5A i oprogramowanie na PC oraz instrukcja,
do pracy nie jest wymagane żadne dodatkowe wyposażenie.

Najnowsze oprogramowanie sterująco-pomiarowe pracuje pod kontrolą systemu Windows® XP, Vista, Win7, Win8, Win10 lub Win11,
program umożliwia pomiar widma światła, widma transmisji, widma absorpcji oraz wizualizację wyniku na wykresie i zapis do plików w formatach :

W plikach tekstowych (txt, xls) zapisywane są długości fali i odpowiadające im natężenia sygnału dla poszczególnych pixeli,
pliki graficzne zawierają natomiast zrzut okna z wykresem zmierzonego widma.

Program pozwala dodatkowo na normowanie źródła światła co umożliwia wykonywanie pomiarów
transmisji / tłumienia np. filtrów optycznych i zapis wyników do w/w plików.


Model zakres widmowy [µm] Rozdzielczość
[nm]
@
100µm

Czas
skanowania
widma
Interfejs do PC Przetwornik A/C Wymiary [mm]
Szer., Wys., Dł.
Temperatura pracy [ºC] Opis
S500_NIR1 0.8 - 2.0 0.25 12 sek USB 2.0 16 bitów 360 x 220 x 610 10 - 40 spektrometr + program na PC
S500_NIR2 0.9 - 2.6 0.25 12 sek USB 2.0 16 bitów 360 x 220 x 610 10 - 40 spektrometr + program na PC
S500_NIR31.0 - 3.50.2512 sekUSB 2.016 bitów360 x 220 x 61010 - 40spektrometr + program na PC
S500_NIR45.5 - 170.2512 sekUSB 2.016 bitów360 x 220 x 61010 - 40spektrometr + program na PC


Dodatkowy, zewnętrzny wzmacniacz sygnału fotodetektora

ModelWzmocnienieWzmocnienieWymiary [mm]
Szer., Wys., Dł.
Temperatura pracy [ºC]
S500_AMP1x10 / x100 / x100010dB / 20dB / 30dB157 x 63 x 19810 - 40
Na zamówienie produkujemy spektrometry światłowodowe skanujące na inne zakresy widmowe i o innej rozdzielczości.


Przykładowe pomiary widma wykonane w/w spektrometrami

Widmo NIRWidmo absorbancji NIR